Algemene Voorwaarden van Wanderwall, by Celine

Artikel 1. Toepassing

De Algemene Voorwaarden zoals hieronder beschreven (hierna: de “Algemene Voorwaarden”) regelen de contractuele relatie tussen elke gebruiker van de website www.wanderwall.nl (hierna: een “Gebruiker” of “U”) en het bedrijf Wanderwall, by Celine, gevestigd in Nederland en ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder het nummer 63589613 (hierna: “Wanderwall”).

Deze Algemene Voorwaarden zijn enkel en alleen van toepassing en vervangen alle andere voorwaarden, tenzij vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verleend

 

Artikel 2. Gebruik website

U dient minstens 18 jaar te zijn om een bestelling te plaatsen via de website van Wanderwall (www.wanderwall.nl; hierna: de “Website”). U garandeert de juistheid van de door U op deze Website verstrekte informatie. Wanderwall behoudt zich het recht voor elke bestelling van U te annuleren of te weigeren als er met U een geschil over de betaling van een eerdere bestelling bestaat.

 

2.1 Eigenschappen van de producten

De op de Website aangeboden producten zijn (kunst)foto’s in beperkte oplage met een keuze uit drie verschillende manieren van afwerking en drie verschillende formaten. Elk product wordt geleverd met een ophangsysteem, waardoor het direct te gebruiken is. De werken zullen worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht zijn op het moment van het plaatsen van de bestellingen en onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. De werken blijven eigendom van Wanderwall tot aan de volledige betaling van de vermelde prijs is voldaan.

 

2.2 Een bestelling plaatsen

Voor het plaatsen van een bestelling dient de Gebruiker in ieder geval de volgende stappen te ondernemen:

 • U kiest een foto in het gewenste formaat en op welke manier U de foto afgewerkt wilt hebben. U kunt een of meerdere foto’s tegelijk bestellen. Per foto kiest U het formaat en de gewenste manier van afwerking.
 • Vervolgens geeft U aan naar welk adres de bestelling verzonden kan worden.
 • U kunt een foto bestellen met of zonder klant account. Indien u een klant account heeft, kunt U daarop inloggen om uw bestelling te plaatsen.
 • Vervolgens bepaalt U op welke manier U wilt betalen. Controleer uw bestelling goed en of deze aan uw verwachtingen voldoet.
 • Voor U uw bestelling afrondt, dient U akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. U doet dit door het vakje aan te vinken dat geplaatst is bij de link naar deze Algemene Voorwaarden.
 • Vervolgens betaalt U uw bestelling via het door u gekozen betalingsmiddel.
 • Tot slot ontvangt U een bevestigingsmail op het door u opgegeven emailadres.
 • De bestelling is daadwerkelijk geplaatst wanneer Wanderwal het geld van uw bank ontvangen heeft. Uw bestelling wordt daarna in productie genomen.

 

2.3 Betalen

Uw bestelling wordt pas in productie genomen na ontvangst van de betaling. U kunt op 2 manieren betalen:

 • Via iDeal: voor Nederlandse banken. Selecteer uw eigen bank en volg de betaalinstructies.
 • Via Credit card. Volg de betaalinstructies

 

2.4 Levering

Verwerking van de bestellingen

Wanderwall levert maatwerk en produceert iedere bestelling naar de specificaties van iedere afzonderlijk product. U kunt daarom geen gebruik maken van het herroepingsrecht (zie artikel 2.5). Iedere bestelling wordt pas na ontvangst van de betaling in productie genomen. Levering vindt binnen 15 werkdagen na bestelling plaats. Alle werken van één bestelling worden gelijktijdig verzonden. Werken met de vermelding “uitverkocht” kunnen niet meer worden besteld.

Afleveradres

Wanderwall levert binnen de Europese Unie. Mocht U buiten de Europese Unie wonen en geïnteresseerd zijn, kunt U contact opnemen met de klantenservice. De bestelling wordt afgeleverd op het adres dat U op het moment van de bestelling als “afleveradres” hebt bevestigd, dit adres kan afwijken van het “factuuradres”.

Verzendkosten

De verzendkosten voor bestellingen met een afleveradres in Nederland zijn gratis. Bij een afleveradres buiten Nederland worden de verzendkosten in rekening gebracht. Deze zullen vooraf met U besproken worden en de bestelling wordt pas doorgevoerd na uw akkoord op deze kosten. Indien U niet akkoord gaat met deze kosten, wordt uw bestelling geannuleerd.

In geval van levering naar een ander land dan Nederland, bent U de importeur van de betreffende producten. Voor alle producten die buiten de Europese Unie en de overzeese gebieden worden verzonden, kunnen douanerechten, andere lokale heffingen, invoerrechten of door de overheid opgelegde heffingen verschuldigd zijn. Deze rechten en heffingen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Wanderwall. Ze zijn voor uw rekening en vallen onder uw volledige verantwoordelijkheid, zowel wat betreft de aangifte als de betalingen aan de bevoegde autoriteiten en instanties in uw land. Wij adviseren U om over deze onderwerpen bij uw plaatselijke autoriteiten inlichtingen in te winnen.

Ontvangst van de producten

Bij ontvangst van uw bestelling is het uw verantwoordelijkheid om de status van de producten of lijsten te controleren. Indien U het pakket beschadigd ontvangt, verzoeken wij U foto’s van de beschadigingen te maken, deze naar ons te mailen en zo spoedig mogelijk contact op te nemen met onze klantenservice.

 

2.5 Herroepingsrecht & recht van retour

Wanderwall levert maatwerk volgens de specificaties die U tijdens uw bestelling hebt opgegeven. Het is daarom niet mogelijk om gebruik te maken van het herroepingsrecht. Alleen indien de ontvangen werken niet in overeenstemming blijken te zijn met de bestelling (verkeerd formaat of een andere manier van afwerking), kunt U de werken retourneren. In dit geval verzoeken wij U contact op te nemen met onze klantenservice, die U zal informeren over het adres en de wijze voor retourzending.

 

2.7 Klantenservice en klachten

Voor al uw vragen of klachten kunt U een e-mail sturen naar info@wanderwall.nl. We streven ernaar uw e-mail binnen 2 werkdagen te beantwoorden. Mocht U telefonisch contact willen opnemen, kan dat op maandag tot en met vrijdag van 10.00-16.00u (Amsterdamse tijd, GMT +1) op het telefoonnummer +31 (0)6 83 17 59 83.

 

Artikel 3. Overmacht

Wanderwall kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de verwerking van uw aanvraag in geval van vertragingen of niet-uitvoeringen voortvloeiend uit overmacht.

 

Artikel 4. Bescherming persoonsgegevens

Wanderwall behandelt uw persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In principe deelt Wanderwall uw gegevens niet met anderen. Wanderwall bewerkt of verspreidt uw gegevens slechts aan de printing partner in verband met de verwerking van uw bestelling die deze bestelling vervolgens overdraagt aan de vervoerder zodat uw bestelling op het door U opgegeven adres kan worden afgeleverd. Afhankelijk van uw keuze bij het aanmaken of wijzigen van uw account, kunt U een nieuwsbrief ontvangen van Wanderwall. Als U deze niet meer wenst te ontvangen, kunt U uw keuzes wijzigen in uw klant account op de Website. U kunt uw persoonsgegevens raadplegen of wijzigen in uw klant account op de Website.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

Wanderwall heeft de Website met de grootste zorg samengesteld. Zij kan echter niet garanderen dat de Website altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. Wanderwall houdt zich het recht voor de Website (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat U daar enige rechten uit kan ontlenen. Wanderwall is niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, bijdragen en andere materialen of uitingen die derden via de Website plaatsen of verschaffen. Wanderwall is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de Website, tenzij de aansprakelijkheid voor schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Wanderwall.

 

Artikel 6. Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud en vormgeving van de) Website, waaronder de onderliggende software, afbeeldingen en foto’s berusten uitsluitend en exclusief bij Wanderwall, dan wel bij de bij haar aangesloten fotograaf. Zonder toestemming van Wanderwall is het niet toegestaan om (delen van) de Website te kopiëren of de naam van Wanderwall te gebruiken.

 

Artikel 7. Identiteit van de ondernemer

 • Wanderwall by Celine, met bijbehorend de website www.wanderwall.nl
 • Vestigingsadres: Kruishoeveweg 11, 5263 NM Vught, Nederland | Telefoonnummer: +31(0)6 83 17 59 83
 • Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 16:00 uur (Amsterdamse tijd, GMT +1)
 • E-mailadres: info@wanderwall.nl
 • KvK-nummer: 63589613
 • BTW-identificatienummer: NL167736073B01

 

Artikel 8. Wijzigingen

Wanderwall kan van tijd tot tijd genoodzaakt zijn om bepaalde bepalingen van haar Algemene Voorwaarden te wijzigen, hierdoor is het noodzakelijk dat U ze voor elk bezoek aan de Website van Wanderwall (www.wanderwall.nl) opnieuw leest. Deze wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat ze online worden geplaatst (de datum van de plaatsing online is onderaan deze Algemene Voorwaarden vermeld) en ze kunnen niet van toepassing zijn op eerder afgesloten contracten. Elke aankoop op de Website wordt beheerst door de Algemene Voorwaarden die op de datum van de bestelling van toepassing zijn. Door bevestiging van uw bestelling gaat U, zonder voorbehoud, akkoord met de Algemene Voorwaarden nadat U ze hebt gelezen. Door uw bezoek aan de Website gaat U eveneens akkoord met de naleving van deze Algemene Voorwaarden. Wanderwall benadrukt dat de huidige voorwaarden de verkoop van fotografisch werk op de Website van Wanderwall behelzen.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

 

Gepubliceerd op 18 augustus 2015.